การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร จะทำอย่างไร

ตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร

การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร

การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมักจะวิตกกังวลว่าจะโดนตรวจสอบอะไรบ้าง หรือ ไม่มั่นใจว่าจะต้องเสียค่าปรับหรือมีความผิดหรือไม่ ทั้งนี้ การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร หรือ POST AUDIT แต่หากมั่นใจแล้วว่าไม่เคยหลบเลี่ยงหรือกระทำความผิดทางศุลกากรแต่อย่างใด ก็ไม่ต้องกังวลต่อการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังของกรมศุลกากรการตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร

เมื่อถูกตรวจสอบย้อนหลัง เตรียมตัวเบื้องต้นอย่างไร

เมื่อกรมศุลกากรได้ติดต่อเพื่อแจ้งนัดเข้าตรวจสอบสถานประกอบการการเตรียมตัวเพื่อให้งานตรวจสอบนั้นแล้วเสร็จโดยไว ควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า หรือ ใบอนุญาต ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเพื่อการตรวจสอบโดยส่วนมากแล้วจะทำการตรวจสอบย้อนหลังประมาณ 3 ปี เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

  • ใบขนสินค้าที่เคยยื่นแจ้งการนำเข้า
  • B/L , INVOICE , PACKINGLIST ที่เคยใช้ประกอบการยื่นชำระภาษีนำเข้าในแต่ละครั้งเป็นรายชุดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องตรวจสอบย้อนหลัง

ผู้ประกอบการหลายรายมักมีความเข้าใจที่ผิดโดยมักเข้าใจผิดกันว่าตรวจสอบผ่านแล้ว ก็ถือว่าจบแล้ว แต่ในความเป็นจริงของการดำเนินงานย่อมมีบ้างที่อาจมีสิ่งผิดแปลกรอดพ้นจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการทำงานของชิปปิ้งในเบื้องต้นไป ด้วยเหตุผลต่างๆที่ซับซ้อนของการทำงาน หน่วยงานตรวจสอบจึงมีหน้าที่ตรวจตราใบขนสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบในขั้นต้นไปแล้ว เพื่อให้แน่ชัดว่าใบขนสินค้านั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ เป็นเรื่องที่เราย้ำเสมอว่า กระทำให้ถูกต้องในขั้นตอนแรก ย่อมสบายใจกว่า

 

ขั้นตอนการทำงานชิปปิ้ง ด้วยความถูกต้องย่อมสบายใจกว่า

ขั้นตอนการทำงานชิปปิ้ง

ขั้นตอนการทำงานชิปปิ้ง ที่ดำเนินการด้วยความถูกต้องย่อมสบายใจกว่า

ขั้นตอนการทำงานชิปปิ้ง ที่ดำเนินการด้วยความถูกต้องย่อมสบายใจกว่าเพราะด้วยว่าปัจจุบันนี้ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายมากขึ้นเพื่อยับยั้งมิให้เกิดทุจริตในด้านการนำเข้าส่งออก ซึ่งนั้นหมายถึงการเลี่ยง ภาษีศุลกากร นั่นเอง

ธุรกิจอยู่ได้แม้ไม่ต้องเลี่ยงภาษี

ในอดีตนั้นธุรกิจนำเข้าส่งออก ต่างมีความระมัดระวังสูงเรื่องการเสียภาษีและคงไม่มีใครอยากจะเสียภาษีในอัตราสูงๆอย่างแน่นอน จึงเป็นที่มาว่าเกิดการค้นหา ชิปปิ้ง บางรายที่จะสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อัตราภาษีนั้นลดลง ผู้ประกอบการบางรายนั้น มีความคาดหวังและวัดผลชิปปิ้งด้วยอัตราภาษี หากใครสามารถทำภาษีได้ลดลงได้ย่อมดีกว่า และ มักจะปฎิเสฐต่อความเป็นจริงในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะยังยืนยันว่าสิ่งที่กระทำอยู่นี้แม้จะเป็นเรื่องที่ผิด แต่ยังคงทำได้ก็ทำไปก่อน แนวคิดนี้จึงต้องบอกว่ามันอาจไม่ดีสักเท่าไหร่ เพราะคุณเลี่ยงได้วันนี้ด้วยเหตุผลต่างๆนาหรือยังคงมีความเข้าใจอยู่ว่ามันถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าภาษีที่คุณได้ชำระขาดหายไปบางส่วนนั้น คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือการตรวจสอบย้อนหลังนั่นเอง แม้ในส่วนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องไปตามหลักการที่กำหนดไว้ บางรายก็ยังคงเข้าใจว่าถูกต้องและยังคงกระทำด้วยวิธีนี้ตลอดและมักมีคำพูดว่า ก็เคยทำมาแบบนี้ แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ถูกต้องจริงหรือไม่ ในปัจจุบันเรื่องการเลี่ยงภาษีลดลงไปมากเนื่องจากเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่มีการปรับลดเรื่อยๆ เพียงแค่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข การใช้สิทธิ์ก็สามารถทำได้และลดภาษีลงได้โดยมิต้องกระทำความผิดทางกฏหมายในการเลี่ยงภาษี

เลี่ยงภาษีได้ก็โดนปรับได้

เป็นที่แน่นอนว่าการจ่ายภาษีที่น้อยย่อมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการบางรายเพราะทำให้ต้นทุนธุรกิจลดลงได้ แต่มักลืมคิดไปว่าหากมีการตรวจสอบย้อนหลังนั้นสิ่งที่จะต้องชำระอาจมาพร้อมกับค่าปรับได้ จึงควรที่จะสอบถาม ชิปปิ้ง ให้ดีในแง่ของความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ที่อาจจะเกิดในภายหลัง

ชิปปิ้ง 2 ราย ดำเนินการให้แตกต่างกัน

ในแง่ของจรรยาบรรณ ชิปปิ้ง ที่ดีควรให้ข้อมูลและคำแนะนำ ที่ถูกต้องแม่ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนั้นอาจจะขัดกับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น แนะนำว่าภาษีที่ต้องชำระที่ถูกต้องนั้นคือแบบใด ซึ่งอาจตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ประกอบการที่อยากเห็นตัวเลขค่าภาษีน้อยๆ ในด้านนี้ขอแนะนำว่าควรพิจารณาในสิ่งที่เป็นหลักการของความถูกต้องเป็นอันดับแรก และ ชิปปิ้ง ที่ให้คำแนะนำที่ดีนั้นแม้ว่าตัวเลขอาจไม่สวยดังใจ แต่ที่แน่นอนคือมันคือสิ่งที่ถูกต้องและมิได้นำพาไปสู่การกระทำความผิดทางกฏหมายต่อ กรมศุลกากร

 

 

 

 

ท่าเรือยูนิไทย UTCT ท่าเรือ ส่งออก-นำเข้า พื้นที่ ถนนท้ายบ้าน

ท่าเรือยูนิไทย

ท่าเรือยูนิไทย หรือ  United Thai Container Terminal หรือ  UTCT ชิปปิ้งเรียกว่า ท่ายูนิไทย เป็นท่าเรือขนถ่ายบริการตู้สินค้าสำหรับนำเข้าส่งออก มีด่านศุลกากรสมุทรปราการ ให้บริการทางศุลกากรนำเข้าส่งออก ท่าเรือยูนิไทย

สถานที่ตั้งท่าเรือยูนิไทย

สถานที่ตั้งท่าเรือยูนิไทย อยู่บน ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกที่มีสถานที่โกดังสินค้าสำหรับเพื่อการนำเข้าส่งออกอยู่ในบริเวณไม่ไกลมากสามารถใช้บริการท่าเรือนี้ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าได้เพื่อให้ระยะทางของการขนส่งที่เป็นต้นทุนดำเนินการสามารถลดลงได้หากต้องการแจ้งคู่ค้าต่างประเทศสำหรับการนำเข้า ชื่อย่อที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับต่างประเทศคือ UTCT

 

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หลักของการดำเนินงานที่คลาดเคลื่อนมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้ง คำแนะนำถูกผิด

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หากนอกระเบียบการมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ ในหลักการทั้งกฏระเบียบ และ งานเอกสาร หากไม่เป็นไปตามหลักของการทำงานแล้วย่อมก่อผลเสียในระยะยาวได้ ซึ่งการทำงานของ ชิปปิ้ง ในบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพื่อให้เวลาของการทำงานนั้นสั้นลงได้ แต่การยึดหลักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นแบบแผนเลยนั้นย่อมทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อนและนำผลไปส่งการกระทำที่ผิดกฏหมายได้เช่นกัน

ชิปปิ้งคือผู้ที่ทราบถึงหลักในการดำเนินงานและด้านเอกสาร

คำแนะนำของ ชิปปิ้ง เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งคำแนะนำนั้นผู้ประกอบการก็ควรพิจารณาเช่นกัน การเข้าใจในหลักการและระเบียบกฏหมายของการทำงานในด้านเอกสาร ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีความละเอียดสูงเพราะหากใช้คำแนะนำในแนวแก้ไขเพียงเฉพาะหน้ามาเป็นการทำงานหลักโดยตลอด อาจส่งผลเสีย ไม่วันใดก็วันหนึ่งเช่นกัน เพราะหลักการและระเบียบที่ทางหน่วยงานควบคุมดูแลออกเป็นกฏระเบียบมาแล้ว นั่นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏที่วางไว้ เพียงแต่ในบางครั้งอาจต้องใช้วิธีการทำงานแบบแก้ไขเฉพาะหน้าในบางครั้ง หรือ เรียกว่าฉุกเฉินจริงๆ อันนั้นก็คงต้องมีบ้าง แต่หากจะยึดสิ่งนี้เป็นการถาวรแล้วคงไม่สามารถทำได้โดยตลอด และหากวันใดมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบขึ้นมาก็จะทำให้ระบบงานอาจสะดุดล่าช้ามากขึ้น หรือ หนักกว่านั้นก็อาจต้องเสียค่าปรับต่อการกระทำความผิดด้วย

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหากคำแนะนำของ ชิปปิ้ง ถูกหลัก

ในการทำงานหลักที่ถูกต้องบางจุดอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และ หากมี ชิปปิ้ง ที่แนะนำการทำงานด้วยวิธีทางลัดและเอาวิธีทางลัดนี้เป็นหลักในการทำงานก็ทำให้ผู้ประกอบการบางรายชื่นชอบ และ เห็นว่านี่คือการทำงานที่รวดเร็วและทางประสิทธิภาพ แต่มีข้อคิดหนึ่งคือ ชิปปิ้ง บางรายอาจเข้าใจแต่วิธีทางลัด และไม่ทราบถึงหลักแท้จริงของระเบียบและข้อกฏหมาย การดำเนินการเช่นนี้วันหนึ่งวันใดก็จะพบกับข้อผิดพลาดและอาจมีค่าปรับด้วย การให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องให้หลักการทำงานที่แท้จริงและเป็นไปตามกฏระเบียบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสและทางเลือกในการระมัดระวังตนเองในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในด้านเอกสารด้วยตัวอย่างเช่น

  • เอกสารจากหน่วยงานรัฐที่รับรองสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากที่ต้องใช้ต้นฉบับที่มีการประทับตรารับรองและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้น ชิปปิ้ง ที่ทราบระเบียบและหลักการในการทำงานจริงย่อมแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศได้ทราบถึงความจำเป็นต่อเอกสารที่หน่วยงานองค์กรควบคุมในประเทศไทยออกกฏไว้ว่าจำเป็นต้องมี แต่สำหรับ ชิปปิ้ง บางราย ก็ใช้วิธีง่ายๆ คือไม่ใช้ไม่ต้องมีก็ได้ อย่างนี้หากรอดก็ดีไป แต่หากวันใดมีการตรวจสอบขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงเช่นกัน
  • คำแนะนำของ ชิปปิ้ง แบบผิดๆ ทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เข้าใจแบบผิดๆตามมา และทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งโต้เถียงด้วยความเข้าใจแบบผิดๆ และ หลายๆครั้ง ผู้ประกอบการเองก็ยังคงเข้าใจว่ารูปแบบการทำงานที่กระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาก็ยังคงเข้าใจว่าไม่เป็นความผิด เหตุเพราะคำแนะนำจาก ชิปปิ้ง ที่ไม่ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องนั่นเอง

เรียกได้ว่าหากการนำเข้านั้นมีกฏระเบียบและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกรมศุลกากรผู้ประกอบการก็ควรศึกษาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งหากปฏิบัติถูกตามระเบียบการทำงานจะได้ไม่สะดุดจนเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

 

 

ชิปปิ้งจีน บทบาทของชิปปิ้งที่กลุ่มธุรกิจออนไลน์ใช้บริการ

ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีนชิปปิ้งจีน เป็นอย่างไร การทำงานของ ชิปปิ้งจีน บางรายเป็นทั้งบริษัทขนส่งระหว่างประเทศด้วยและ ชิปปิ้งจีน ก็มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศจากไทยไปจีน หรือสั่งซื้อสินค้าให้ก็ได้เช่นกัน

การทำงานของ ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีน ไทยการทำงานของ ชิปปิ้งจีน จะแตกต่างจากชิปปิ้งทั่วไปและคำว่า ชิปปิ้งจีน ก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับประเทศจีนโดยมากแล้วจะให้บริการที่ครบถ้วนตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า โอนเงิน จัดการเรื่องหีบห่อ และการขนส่งจากจีนมายังไทย รวมทั้งการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยเช่นกัน การขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ผ่านพรมแดนด่านศุลกากร

ทำไมจึงถูกเรียกว่า ชิปปิ้งจีน

ชื่อของคำว่า ชิปปิ้งจีน นั่นก็มาจากการให้บริการหลักเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าจากจีน โดยกลุ่มลูกค้าของ ชิปปิ้งจีน ก็คือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กซึ่งมิได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และ ในส่วนของการค้ากลุ่มย่อยในระบบออนไลน์และสินค้าที่ทำการซื้อขายส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ถูกสั่งซื้อมาจากประเทศจีน ซึ่งจะให้บริการแบบรวบทุกขั้นตอน ผู้ใช้บริการจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ในการค้าระหว่างประเทศ เพียงแค่รู้ในค่าดำเนินการจากจีนมาไทยเท่านั้น และ ผู้ใช้บริการไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน ผู้นำเข้าส่งออก กับกรมศุลกากรแต่อย่างใด ทางเลือกนี้จึงเป็นทางเลือกที่ ดูแล้วจะเหมาะกับผู้ค้ารายเล็กๆ หรือที่ค้าขายออนไลน์เป็นงานเสริม ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนำสินค้าเข้ามาขาย และหากจะต้องไปจดทะเบียนนิติบุคคล อาจเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนกับการดำเนินการได้

ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล

ก่อนจะมาเป็นผู้ประกอบการรูปแบบนิติบุคคลได้ ทุกคนย่อมมีความวิตกต่อการดำเนินธุรกิจ ว่าจะสำเร็จมากหรือน้อยอย่างไร และต้นทุนนั้นจะสามารถยอมรับได้หรือไม่ ความยุ่งยาก หรือยังไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความคิดของผู้ที่เริ่มทำธุรกิจนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเสมอ รูปแบบของการนำเข้าวิธีนี้จึงยังคงเป็นวิธีที่ลดความเสี่ยงต่อการแบกรับภาระต้นทุนหากเทียบกับการจดทะเบียนนิติบุคคลทันที หากมองแบบเชิงขั้นตอนแล้ว ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจด้วยวิธีนี้ก่อน หากประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนามาสู่รูปแบบนิติบุคคล ก็สามารถทำได้ และอย่างน้อย ก็จะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพอที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานได้เช่นกัน

 

 

 

 

ของใช้ส่วนตัว ต้องเสียภาษี นำเข้า หรือ ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัว กรณีที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วนำกลับมา และทำการติดต่อ ชิปปิ้ง เพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรให้กรณีที่กล่าวมานั้นหลายคนคงสงสัยว่าทำไมบางคนเสียภาษีและบางคนก็ไม่เสียของใช้ส่วนตัว

ของใช้ส่วนตัว ต้องเสียภาษี ?

การดำเนินการพิธีการศุลกากรไม่ได้หมายความว่า ชิปปิ้ง จะเป็นผู้กำหนดการเสียภาษีได้ดังใจทั้งหมด แต่เหตุผลว่าบางคนเสียบางคนไม่เสียเนื่องจากมีเงื่อนไขในระเบียบการของกรมศุลกากรที่กำหนดไว้ว่าการนำสินค้า ของใช้ส่วนตัว เข้ามาพร้อมกับตนข้อพิจารณาใดที่ทำให้ต้องมีการเสียภาษี

  • ของใช้ส่วนตัว ต้องสมควรแก่ฐานะ ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารวยกับจน แต่หมายความว่า บุคคลหนึ่งพึงควรมีของใช้แต่ละอย่างนั้นเพียง 1 ชิ้น เช่น มีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง อย่างนี้เรียกว่าสมควรแก่ฐานะซึ่งหมายถึง 1 ชิ้นต่อการใช้ 1 บุคคล
  • เดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวไม่ได้พำนักที่ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี กรณีนี้ของใช้ที่นำเข้ากลับมาบางอย่างอาจไม่ได้ ถ้าเป็น ของใช้ส่วนตัว พวกเสื้อผ้าของใช้กับร่างกายก็อาจพอจะสมเหตผลกับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ อุปกรณ์ ภายในบ้าน ก็อาจไม่สามารถยกเว้นภาษีได้

ชิปปิ้ง หน้าแรก