ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หลักของการดำเนินงานที่คลาดเคลื่อนมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ หากนอกระเบียบการมีผลเสียอย่างไร

ชิปปิ้งให้คำแนะนำ ในหลักการทั้งกฏระเบียบ และ งานเอกสาร หากไม่เป็นไปตามหลักของการทำงานแล้วย่อมก่อผลเสียในระยะยาวได้ ซึ่งการทำงานของ ชิปปิ้ง ในบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพื่อให้เวลาของการทำงานนั้นสั้นลงได้ แต่การยึดหลักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นแบบแผนเลยนั้นย่อมทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อนและนำผลไปส่งการกระทำที่ผิดกฏหมายได้เช่นกัน

ชิปปิ้งคือผู้ที่ทราบถึงหลักในการดำเนินงานและด้านเอกสาร

คำแนะนำของ ชิปปิ้ง เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งคำแนะนำนั้นผู้ประกอบการก็ควรพิจารณาเช่นกัน การเข้าใจในหลักการและระเบียบกฏหมายของการทำงานในด้านเอกสาร ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีความละเอียดสูงเพราะหากใช้คำแนะนำในแนวแก้ไขเพียงเฉพาะหน้ามาเป็นการทำงานหลักโดยตลอด อาจส่งผลเสีย ไม่วันใดก็วันหนึ่งเช่นกัน เพราะหลักการและระเบียบที่ทางหน่วยงานควบคุมดูแลออกเป็นกฏระเบียบมาแล้ว นั่นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏที่วางไว้ เพียงแต่ในบางครั้งอาจต้องใช้วิธีการทำงานแบบแก้ไขเฉพาะหน้าในบางครั้ง หรือ เรียกว่าฉุกเฉินจริงๆ อันนั้นก็คงต้องมีบ้าง แต่หากจะยึดสิ่งนี้เป็นการถาวรแล้วคงไม่สามารถทำได้โดยตลอด และหากวันใดมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบขึ้นมาก็จะทำให้ระบบงานอาจสะดุดล่าช้ามากขึ้น หรือ หนักกว่านั้นก็อาจต้องเสียค่าปรับต่อการกระทำความผิดด้วย

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหากคำแนะนำของ ชิปปิ้ง ถูกหลัก

ในการทำงานหลักที่ถูกต้องบางจุดอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และ หากมี ชิปปิ้ง ที่แนะนำการทำงานด้วยวิธีทางลัดและเอาวิธีทางลัดนี้เป็นหลักในการทำงานก็ทำให้ผู้ประกอบการบางรายชื่นชอบ และ เห็นว่านี่คือการทำงานที่รวดเร็วและทางประสิทธิภาพ แต่มีข้อคิดหนึ่งคือ ชิปปิ้ง บางรายอาจเข้าใจแต่วิธีทางลัด และไม่ทราบถึงหลักแท้จริงของระเบียบและข้อกฏหมาย การดำเนินการเช่นนี้วันหนึ่งวันใดก็จะพบกับข้อผิดพลาดและอาจมีค่าปรับด้วย การให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องให้หลักการทำงานที่แท้จริงและเป็นไปตามกฏระเบียบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสและทางเลือกในการระมัดระวังตนเองในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในด้านเอกสารด้วยตัวอย่างเช่น

  • เอกสารจากหน่วยงานรัฐที่รับรองสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากที่ต้องใช้ต้นฉบับที่มีการประทับตรารับรองและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้น ชิปปิ้ง ที่ทราบระเบียบและหลักการในการทำงานจริงย่อมแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศได้ทราบถึงความจำเป็นต่อเอกสารที่หน่วยงานองค์กรควบคุมในประเทศไทยออกกฏไว้ว่าจำเป็นต้องมี แต่สำหรับ ชิปปิ้ง บางราย ก็ใช้วิธีง่ายๆ คือไม่ใช้ไม่ต้องมีก็ได้ อย่างนี้หากรอดก็ดีไป แต่หากวันใดมีการตรวจสอบขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงเช่นกัน
  • คำแนะนำของ ชิปปิ้ง แบบผิดๆ ทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เข้าใจแบบผิดๆตามมา และทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งโต้เถียงด้วยความเข้าใจแบบผิดๆ และ หลายๆครั้ง ผู้ประกอบการเองก็ยังคงเข้าใจว่ารูปแบบการทำงานที่กระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาก็ยังคงเข้าใจว่าไม่เป็นความผิด เหตุเพราะคำแนะนำจาก ชิปปิ้ง ที่ไม่ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องนั่นเอง

เรียกได้ว่าหากการนำเข้านั้นมีกฏระเบียบและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกรมศุลกากรผู้ประกอบการก็ควรศึกษาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งหากปฏิบัติถูกตามระเบียบการทำงานจะได้ไม่สะดุดจนเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *