Site icon ชิปปิ้ง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฟลว์-คัส ชิปปิ้ง เซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดย ทีมงาน ชิปปิ้ง ที่มีประสบการณ์ในงาน พิธีการศุลกากร มากกว่า 10 ปี ปัจจุบัน เราให้บริการในงาน พิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก พร้อมจองระวางขนส่งทางเรือ  อากาศ  และ จัดการขนส่งภายในประเทศสำหรับงานต่อเนื่อง เรามีความชำนาญเป็นพิเศษในงานพิธีการศุลกากรนำเข้า เครื่องจักร  สี  และ ไม้แปรรูป นำเข้า ทั้งการนำเข้าปกติ และ การนำเข้าแบบใช้สิทธิประโยชน์  BOI , FTA การให้บริการของเราเป็นมากกว่าคำว่า ชิปปิ้ง ของเราเปรียบเหมือนคู่คิด และ ผู้ให้คำแนะนำในด้านภาษีการนำเข้า และ ประเมินทางเลือกสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า

บริการของเรา

เข้าสู่หน้าบริการของเรา


คลิก

Exit mobile version