ชิปปิ้ง

บริการพิธีการศุลกากรทางเรือ

บริการดำเนินการพิธีการศุลกากร ( ชิปปิ้ง) สินค้าขนส่งทางเรือ

ชิปปิ้ง air import

บริการพิธีการศุลกากรทางอากาศ

บริการดำเนินการพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ง) สินค้าขนส่งทางอากาศ

ชิปปิ้ง trucking import

บริการพิธีการศุลกากรทางรถยนต์(ยังไม่เปิดให้บริการ)

บริการพิธีการศุลกากรทางรถยนต์(CROSS BORDER TRUCKING)

บริการขนส่งถึงจุดรับสินค้าโกดังสินค้า

งานจัดส่งสินค้าถึงจุดรับสินค้างานบริการต่อเนื่องของงานชิปปิ้ง อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าพร้อมคำแนะนำในการเลือกขนาดรถบรรทุกตามความเหมาะสมของสถานที่รับสินค้า

FREIGHT

บริการจัดจองระวางการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งระบบการขนส่งทางเรือ และ อากาศ

ขนส่งระหว่างประเทศ