ชิปปิ้ง บริการงานพิธีการศุลกากรพร้อมการจัดส่ง

ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง เราคือผู้ให้บริการงานนำเข้าและส่งออก

ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง บริการงานพิธีการศุลกากรพร้อมการจัดส่ง ในงาน นำเข้า และ ส่งออก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้านพิธีการศุลกากร ให้บริการงาน พิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก และคำปรึกษาในแง่ของภาษีเพื่อการวางแผนของธุรกิจ

บริการงานชิปปิ้งของเรา

 • เราให้บริการโดยมุ่งที่ความคุ้มค่าในแง่ของต้นทุนทางภาษีต่อการทำธุรกิจด้วยคำแนะนำและทางเลือกที่สามารถทำให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในทางเลือกที่เราวิเคราะห์ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีการนำเข้า หรือการใช้สิทธิ์ FTA และ การขนส่ง ล้วนแล้วเป็นปัจจัยในการบริหารทั้งสิ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าของเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

การให้บริการเสมือนคู่คิดทางธุรกิจ

 • ในการให้บริการเป็นที่แน่นอนว่าเราย่อมมอบคำแนะนำดีดีสำหรับผู้ใช้บริการกับทางเราซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางด้านการนำเข้าส่งออกให้ลูกค้ามีมิติในการวางแผนงานบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วนั้นในการบริการด้านอื่นๆสาขาวิชาชีพอื่นย่อมมีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแต่สำหรับงานชิปปิ้งของเราแล้วคำปรึกษาที่เรามอบให้ลูกค้าเป็นบริการที่เราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแก่ลูกค้าเราจึงเปรียบเสมือนผู้ให้บริการในแบบคู่คิดให้กับธุรกิจของลูกค้า
บทบาทที่สำคัญของ ชิปปิ้ง

เพราะงานนำเข้าส่งออกเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและมีขั้นตอนการทำงานพอสมควรประกอบกับระยะเวลาของการทำงานในการควบคุมต้นทุนมีระยะเวลาที่จำกัดและสั้น หากไม่มีความชำนาญเพียงพอจึงควรมอบหมายให้ ชิปปิ้ง เป็นผู้ดำเนินการให้เพื่อให้งานนำเข้าส่งออกเป็นไปตามระยะเวลาที่ต้องการ

ชิปปิ้ง ตามความเข้าใจนั้นเป็นแบบใด
 1. ชิปปิ้งคำนี้คำจำกัดความที่หลากหลายบางครั้งเรียกผู้ขนส่งระหว่างประเทศว่าชิปปิ้ง และ ผู้ที่ให้บริการงานผ่านพิธีการศุลกากรก็ถูกเรียกว่าชิปปิ้ง เช่นกัน ที่ผ่านมานั้นคำนี้ถูกใช้เป็นคำเดียวกันโดยหมายถึงผู้ดำเนินการนำเข้าส่งออก ทั้งในส่วนการให้บริการการขนส่งเพียงอย่างเดียวก็ถูกเรียกว่าชิปปิ้ง ซึ่งเป็นการเรียกโดยรวมและย่อมมีข้อเสียที่ตามมาในความเข้าใจของคำว่าชิปปิ้งคือเมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้นมาระหว่างผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ เช่น ชิปปิ้ง ทีรับฝากซื้อสินค้าจากจีนพร้อมการให้บริการขนส่งและการนำเข้าในขั้นตอนเดียวหรือที่เรียกว่า ชิปปิ้งจีน และ ปัญหาที่มักพบเจอก็คือ สินค้าที่นำเข้านั้นไม่สามารถนำเข้าได้ และ ถูกตรวจยึดสินค้า จนเกิดกรณีกล่าวโทษกันต่างๆนานา เพราะสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาติในการนำเข้า จึงถูกจับกุมและยึดสินค้า และ ทางชิปปิ้งจีนเอง บางรายก็ไม่สามารถคืนเงินมูลค่าสินค้าให้ได้จึงเป็นที่มาของคำว่าชิปปิ้งโกง ซึ่งนั่นก็เป็นการกล่าวต่อผู้ที่มีอาชีพชิปปิ้ง ในทางลบเสียทั้งหมด
 2. ชิปปิ้ง ที่เป็นผู้มีอาชีพในงานนำเข้าส่งออกจึงต้องบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีตัวตนหรือไม่ เช่น มีสภาพเป็นนิติบุคคลแน่ชัดจริงหรือไม่ และมีหน่วยงานใดคอยกำกับรับรองหรือไม่ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือชิปปิ้งที่ประกอบอาชีพในด้านนี้จริงๆนั้นต้องมีทะเบียนรับรองว่าเป็นตัวแทนในสายอาชีพกับทางกรมศุลกากรอย่างถูกต้องและมีทะเบียนที่รับรองการเป็นสมาชิกกับทางสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยชิปปิ้ง เลขทะเบียนสมาชิกหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากทางกรมศุลกากรซึ่งนั่นจะสามารถระบุได้ถึงการมีตัวตนที่ชัดเจนของชิปปิ้ง ซึ่งผู้รับบริการจะสามารถวางใจใด้ว่าชิปปิ้งที่ขอรับบริการนั้นไม่ใช่ชิปปิ้งผีแน่ๆ
 3. ชิปปิ้ง ประเภทบุคคลในอดีตนั้นมีชิปปิ้งมากมายที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีความชำนาญในงานพิธีการศุลกากร ชิปปิ้งประเภทนี้มีการทำงานที่เสมือนกับชิปปิ้งในปัจจุบันซึ่งก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างบางบุคคลก็ดี และก็มีชิปปิ้งแอบแฝงเช่นกันซึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้นำเข้าส่งออกมาหลายรายแล้ว
เรียกเหมือนกันแต่แตกต่างกัน

ปัจจุบันคำว่าชิปปิ้งจึงถูกเหมารวมมาตามที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นมุมมองในด้านลบต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคนบางกลุ่มที่แอบอ้างในการดำเนินการดังกว่าและแอบอ้างว่าเป็นชิปปิ้งแต่การดำเนินการนั้นกลับไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่ถูกต้องและเคยมีกรณีที่หลอกรับเงินก็มีเช่นกัน ชิปปิ้ง ประเภทนี้จะถูกเรียกว่าชิปปิ้งผี และเป็นจุดเริ่มต้นในภาพทางลบในสายตาของผู้ประกอบการ ทำให้ความไว้วางใจต่อชิปปิ้งนั้นลดลง

ความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อชิปปิ้ง สำคัญอย่างไร คงต้องบอกว่าความไว้วางใจนั้นผู้ประกอบการบางรายมักไม่กล้าเปิดเผยจุดที่เป็นความเสี่ยงในด้านของการนำเข้าส่งออกด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการให้ชิปปิ้งได้ล่วงรู้จนนำมาสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยความไม่ไว้วางในต่อชิปปิ้งนี่เองจึงทำให้การให้ข้อมูลต่อชิปปิ้งมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและส่งผลต่อการสำแดงสินค้าทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ประจำ และ ความผิดพลาดนี้ ชิปปิ้ง ก็คือผู้ที่รับความผิดและถูกมองว่าไม่มีความสามารถ

ทัศนคติให้มีความระมัดระวังต่อชิปปิ้งซึ่งเป็นคำบอกกล่าวปากต่อปากว่าให้ระวังชิปปิ้งเป็นเรื่องที่แก้ไขทัศนคติให้หายไปนั้น คงทำได้ยากแต่โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการมักจะมีชิปปิ้งที่ไว้วางใจได้และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริการงานชิปปิ้งเนื่องจากลักษณะการให้บริการงานชิปปิ้งนั้นผู้ที่เป็นชิปปิ้งคู่บริการจะมีความชำนาญในตัวสินค้าของผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นคู่ขากันไปแล้ว เพราะการนำเข้าส่งออกการดำเนินการจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากค่าเช่าตู้สินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานล่าช้า ปัจจุบันทางกรมศุลกากรพยายามที่จะจัดระเบียบชิปปิ้งนอกระบบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นชิปปิ้งที่มีคามเสี่ยงต่อการหลอกลวงผู้ประกอบการให้เกิดความเสียหายตลอดจนการแอบอ้างต่างๆนานา ซึ่งจะออกเป็นมาตรการในแง่ของระเบียบในการปฏิบัติงานพิธีการนำเข้าส่งออกให้ผู้ที่เป็นตัวแทนนั้นต้องมีสังกัดที่ชัดเจนซึ่งสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยก็คงต้องรับหน้าที่ในการร่วมมือในจุดนี้ด้วยเช่นกันในการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของสมาชิก ชิปปิ้ง เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ ชิปปิ้ง มีมาตรฐานมากขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจ ชิปปิ้ง

บริการและงานแบบต่อเนื่องแม้ว่างานพิธีการศุลกากรอาจเป็นงานบริการหลักและการให้บริการอาจดูเหมือนจะเสร็จสิ้นขั้นตอนแค่การดำเนินการงานเอกสารกับกรมศุลกากรเพียงเท่านั้น แต่ความต่อเนื่องของงานนั้นยังคงไม่เสร็จสิ้นการจัดส่ง มีทั้งในรูปแบบปกติคือเป็นการจัดส่งรถขนส่งไปยังสถานที่รับสินค้าของผู้ใช้บริการ แต่สำหรับบางงานก็ต้องการปัจจัยสนับสนุนในด้านอื่นเช่นแรงงานยกขนบางสถานที่นั้นอาจมีอุปกรณ์และแรงงานไว้พร้อมสำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ แต่หากไม่มีนั้นผู้ใช้บริการอาจจัดหาเองแต่หากการจัดหาของผู้ใช้บริการดูมีความยุ่งยากทางเรามีบริการแรงงานยกขนในกรณีที่สถานที่่หรือลักษณะการขนถ่ายมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานบุคลากรในการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์

ตัวอย่างการจัดส่งโดยใช้แรงงานยกขน

งานจัดส่งพร้อมแรงงานชิปปิ้ง งานจัดส่งพร้อมแรงงาน1ชิปปิ้ง งานจัดส่งพร้อมแรงงาน3

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ชิปปิ้ง คืออะไร

บริษัท ชิปปิ้ง คืออะไร

บริษัท ชิปปิ้ง คืออะไร คำถามที่มักเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากหลายคนไม่รู้จัก บริษัท ชิปปิ้ง หรือลักษณะการทำงานของชิปปิ้งมาก่อนเลย หากถามว่า บริษัท ชิปปิ้ง ผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกสงสัยก่อนเป็นอันดับแรกว่าคืออะไรบริษัท ชิปปิ้ง

บริษัท ชิปปิ้ง กับบทบาท

บทบาทและการบริการของ บริษัท ชิปปิ้ง คือผู้ที่ให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อทำการยื่นใบขนสินค้านำเข้าและส่งออกเพื่อสำแดงรายการสินค้าและการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดในแง่ของพิกัดสินค้ารวมถึงภาษีศุลกากรเช่นกัน และยังเป็นผู้จัดหาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานด้วยเช่น การจัดหารถบรรทุกขนส่ง ซึ่งจะจัดส่งสินค้าหลังการตรวจปล่อยกับกรมศุลกากรเสร็จสิ้นเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังโกดังหรือสถานที่รับสินค้าของผู้ประกอบการ และ ยังเป็นผู้จัดจองระวางเรือขนส่งหรือการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งออกสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก หากจะมองง่ายๆว่าการทำงานของ บริษัท ชิปปิ้ง ก็คล้ายๆกับ ออร์แกไนเซอร์ทางด้านการส่งออกนำเข้า ก็มีความคล้ายกัน

บริษัท ชิปปิ้ง ในบทบาทคู่คิดของผู้ประกอบการ

เป็นเรืองปกติที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออก ย่อมมีแนวคิดที่แตกแขนงออกไปในเชิงการบริหารซึ่งอาจมีการขยายรูปแบบสินค้าออกไปหรือการเปลี่ยนแนวการทำธุรกิจจากการพึ่งพาวัตุดิบภายในประเทศ ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ก็ย่อมต้องการคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจซึ่งก็คงต้องถามกับ บริษัท ชิปปิ้ง ที่เป็นผู้ให้บริการอยู่เพื่อขอคำปรึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ซึ่งหากจะไปขอคำปรึกษาจาก บริษัท ชิปปิ้ง อื่นที่ไม่ใช่ผุ้ให้บริการของตน อาจได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากผู้ให้บริการอาจไม่ทราบลักษณะการทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ไม่ใช้ลูกค้าคำตอบที่ได้อาจไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของผู้ตั้งคำถาม

เลือก บริษัท ชิปปิ้ง ดูอย่างไร

ในอดีตที่ผ่านมาอาชีพชิปปิ้ง มักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะไม่ทราบว่า บริษัท ชิปปิ้ง รายนี้เป็น ชิปปิ้ง ตัวจริงหรือไม่เนื่องจากลักษณะของชิปปิ้งในอดีตส่วนมากจะเป็นบุคคลที่พอจะมีความรู้เรื่องการดำเนินการอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลจึงทำให้มีผู้ประกอบการบางรายได้ผลเสียบ้างแต่ปัจจุบันนั้นผู้ให้บริการงาน ชิปปิ้ง ส่วนมากจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือเปิดเป็นบริษัทนั้นเองข้อสังเกตุที่ควรตรวจสอบคือ

 • มีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือเป็น บริษัท ชิปปิ้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นผู้ให้บริการงานพิธีการศุลกากรที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าเป็นชิปปิ้งตัวจริงแน่นอน
 • มีสังกัดสมาชิกเป็นสมาชิกของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยซึ่งกำกับดูแลสมาชิกผู้ประกอบการชิปปิ้งทั่วประเทศ

ชิปปิ้ง คำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าส่งออก

ชิปปิ้ง คำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าส่งออก

คำแนะนำนำเข้าส่งออก ชิปปิ้งชิปปิ้ง กับ คำแนะนำ และ แนวคิดของการเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ผสานแนวคิดจากประสบการณ์  สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจนำเข้าสินค้า ควรอ่านและศึกษาบทความต่อไปนี้ซึ่งเราจะนำเสนอในรูปแบบที่ให้เข้าใจได้ง่ายๆ ในมุมมองโดยรวม ซึ่งหลายท่านอาจได้ศึกษาจากบทความของ ที่อื่นๆมาหลากหลายบทความแต่ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ทำให้การศึกษาของท่านเข้าใจได้ยากทั้งในส่วนของขั้นตอนเริ่มต้นก่อน-หลัง และ จุดที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษของการตัดสินใจบทความนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทความที่จัดทำเสนอแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาพิจารณานำไปใช้กับธุรกิจของท่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินการทั้งในแง่ความเสี่ยงจากผู้ขาย และ ความเสี่ยงจากการดำเนินการนำเข้าภายในประเทศจากประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯได้พบเจอจากผู้ประกอบการรายอื่นๆที่เคยประสบปัญหามา จนทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ที่เรียกได้ว่าเสียแบบไม่ควรต้องเสีย จึงขอนำเสนอแบบเป็นขั้นตอนต่อไปนี้

จะนำเข้าสินค้าอะไร นำเข้ายังไง เริ่มต้นนำเข้า จากประเทศใด ภาษีนำเข้าเท่าใด ใช้สิทธิประโยชน์(FTA) อะไรได้บ้าง

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายในแง่ของการออกหนังสือรับรองเมืองกำเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN)เป็นสิ่งที่ท่านควรศึกษาเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวเพราะนั่นหมายถึงการดำเนินการในระยะยาวของท่านจะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี และ ค้นหาสินค้ารวมถึงผู้ขายจากประเทศที่ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เพราะผู้ขายบางรายนั้นเป็นตัวแทนการค้าซึ่งบางรายไม่สามารถดำเนินการอกหนังสือสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ เพื่อลดต้นทุนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องหาสินค้าจากแหล่งใหม่เพราะกว่าจะมั่นใจในการค้าของคู่ค้าต่างประเทศแล้วย่อมต้องใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้จะสามารถตอบโจทย์ท่านได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะดำเนินการแต่ต้องไม่ลืมไปว่าคุณภาพสินค้าของท่านที่จะซื้อจากประเทศนั้นอยู่ในเกณท์ที่ท่านยอมรับได้ด้วยเช่นกัน หรือจะปรึกษา  ก็ได้เช่นกันเพื่อเป็นแนวทาง
 • ซื้อขายยังไง แบบไหน จ่ายเงินยังไงเมื่อท่านได้ค้นหาผู้ขายสินค้าตามที่ท่านต้องการแล้ว ก็อย่าเพิ่งแน่ใจไปเชียวเพราะท่านยังต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นคู่ธุรกิจท่านอีกเช่นกันและควรคำนึงถึงระยะยาวด้วย เพราะเพราะการซื้อขายระหว่างประเทศเป็นเรืองละเอียดมาก เมื่อพบแล้วท่านจะต้องพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายข้อเพื่อความมั่นใจ และ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาและตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นอันดับแรกคงไม่พ้นเรื่องเงิน ราคาขายจะเป็นเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านจะต่อรองกับผู้ขายซึ่งสามารถดูได้จาก INCOTERM แต่ที่ยอดฮิตและใช้กันบ่อยก็มี 3 แบบครับ

รูปแบบการซื้อขาย(INCOTERM)

 •  CIF (มูลค่าสินค้า+ค่าขนส่งจากผู้ขายมายังท่าเรือในประเทศเรา+ค่าประกันภัยสินค้า)ต้นทุนจาก 3 ส่วนคือผู้ขายจะเป็นผู้ติดต่อจัดหาการขนส่งและประกันภัยให้กับเรา เรียกได้ว่า ผู้ขายดำเนินการทั้งหมดครับแต่ผู้ซื้อจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย
 • CFR(มูลค่าสินค้า+ค่าขนส่ง) ผู้ขายจัดหาหรือติดให้ทั้งหมดแต่เราจ่ายให้ผู้ขายเช่นกัน
 • FOB(มูลค่าสินค้าอย่างเดียว) เราก็จ่ายอยู่ดีนะครับ แต่แยกเป็น 2 ส่วน ค่าสินค้าจ่ายให้ผู้ขายแต่ค่าขนส่งเรามาจ่ายภายในประเทศให้แก่บริษัท สายเรือขนส่ง ณ ตอนที่สินค้ามาถึงท่าเรือ

ทั้ง 3 แบบ ที่ได้อธิบายมาหากดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้ขายจะเป็นผู้จัดหาให้เราหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สะดวกสบายสำหรับผู้ซื้อ แต่ก็มีข้อเสียเพราะทุกอย่างที่จัดหามาให้เรานั้นยังไงเสียเราก็จ่ายอยู่ดี แต่จะส่งให้เราจริงได้ตามเวลามั๊ย ส่งจริงหรือป่าวอันนี้ต้อง มาดูการชำระเงินกันก่อนดีกว่า

จะให้จ่ายกันยังไง เพราะบางประเทศผู้ขายชื่นชอบจะให้เราโอนเงินก่อนค่อยส่งของเช่น
 • T/T 100% ลักษณะนี้คือต้องการให้เราโอนเงินไปก่อนเต็มจำนวนก่อนส่งของ ไม่ชัวร์จริงอย่าเชียวนะครับแต่ถ้ามูลค่าสินค้าไม่สูงก็พอเสี่ยงได้ ถ้ามากก็อย่าด่วนตัดสินใจหากยังไม่มั่นใจกับผู้ขายรายนี้อย่างเพียงพอ เพราะถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นมา
 • T/T Down Payment 30% โอนให้ผู้ขายโดยการวางมัดจำก่อน 30% ของมูลค่าสินค้า เป็นเงินมัดจำก่อนการผลิตสินค้า เพื่อผู้ขายจะได้มั่นใจว่าซื้อแน่ชัดเจน ส่วนที่เหลืออีก 70 อาจจ่ายก่อนส่งหรือจ่ายตอนที่สินค้ามาถึงท่าเรือประเทศเราโดยผู้ขายจะกัก B/L Original ไว้และจะส่งให้เมื่อมีการชำระเงินครบถ้วน เพราะ B/L Original เป็นแกนนำสำคัญที่จะทำให้ ชิปปิ้ง สามารถนำไปปฏิบัติงานขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าหรือที่เรียกว่า D/O (Delivery Order )เพื่อนำไปขอรับสินค้าออกจากท่าเรือได้ หรือ อีกวิธีที่ ผู้ขายทำกันคือ Telex Realease,Surrender B/L  ซึ่งจะทำการสั่งปล่อยมายังสายเรือที่ประเทศเราผ่านสายเรือขนส่งเมื่อชำระเงินครบจำนวน ชิปปิ้ง ก็สามารถไปรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่สายเรือได้
 • L/C (Letter of Credit) เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย โดยใช้ธนาคารเป็นตัวกลางในแบบสากลกันไปเลย แต่ก็มีผู้ขายในต่างประเทศจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบการชำระเงินด้วยเงื่อนไขนี้ด้วยเงื่อนไขนี้มีข้อกำหนดที่ระบุคุณภาพ จำนวน คุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้า รวมไปถึงเอกสารที่ผู้ขายต้องจัดทำให้ และ ระยะเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ผู้ขายส่วนมากจะปฏิเสฐกับเงื่อนไขนี้ อีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการด้วย มักจะใช้ในกรณีที่มูลค่าสินค้าที่สูง และ คุณภาพของสินค้าต้องชัดเจน

เมื่อได้ทราบแต่ละเงื่อนไขแล้ว โอนก่อนก็เสี่ยง L/C ผ่านธนาคารก็ไม่ขายให้ ก็อยากได้ของผู้ขายควรดำเนินการอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการซื้อมากที่สุด จะต่อรองแบบหนักแต่ด้านของผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เสมอไป เพราะความสัมพันธ์ในด้านการซื้อขายก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึงเช่นกัน ทางออกอีกวิธีก็คือ คงต้องส่งมอบแบบ EX-WORK ละกันทางออกที่แก้ปัญหาอย่างนิ่มนวลและผู้ขายก็ไม่ยุ่งยากเรื่องการทำส่งออกเช่นกัน

 

 • EX-WORK เป็นการซื้อขายที่มูลค่าสินค้าเพียงอย่างเดียว ณ จุดผลิตหรือขายของผู้ขาย หรือที่เรียกกันว่า หน้าโรงงานนั่นเองลักษณะนี้ มูลค่าสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่า FOB เนื่องจากไม่มีค่าขนส่งจากโรงงานผู้ขายมายังท่าเรือในประเทศของผู้ขายการดำเนินการจะเป็นของผู้ซื้อทั้งหมด ผู้ขายมีหน้าทีจัดเตรียมนัดวันรับสินค้าให้แก่ผู้ขายเพียงอย่างเดียว ทีนี้หล่ะ การควบคุมต่างๆอยู่ในกำมือของเราละจะจ่ายเต็ม 100% ก็ทำได้ โดยเราติดต่อ เพื่อดำเนินการให้เราตั้งแต่รับสินค้าหน้าโรงงานของผู้ขาย ขนส่งลงท่าเรือ และ ต่อมายังประเทศเรา มั่นใจได้ว่าผู้ขายมีตัวตนมีสินค้าจริง ได้ของชัวร์ ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับเมื่อตกลงจะซื้อจะขายแล้วต้องไม่ลืมไปว่า ผู้ขาย สามารถออกเอกสารลดหย่อนภาษี(FTA)ให้เราได้หรือไม่ เพราะนั่นหมายถึงการลดต้นทุนทางภาษีของเราเอง ถ้าออกให้ได้ก็จะดีมากครับ แต่ที่พบเจอบ่อยคือ ชื่อในการส่งออก กับชื่อในเอกสารขอลดหย่อนภาษีนำเข้า ไม่ตรงกัน ซึ่งนั่นก็หมายถึงเราจะไม่ได้สิทธิ์ ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งมีรายละเอียดยิบย่อยของตัวเอกสารเอง สามารถให้ทาง เราเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้ โดย ให้ผู้ขายส่งแบบร่างการออกหนังสือส่ง E-Mail มาให้ทางเราตรวจสอบก่อนการออกเอกสารจริง ว่าเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่ เมื่อเอกสารจริงดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องส่งให้กับเราโดยทาง AIR MAIL ก่อนที่สินค้าจะเดินทางมาถึงเพื่อเตรียมดำเนินการทางศุลกากร
 • การแพ๊คสินค้า แพ๊คเกจเพื่อการขนส่งจะเอาแบบไหนดี สินค้าจะเสียหายหรือจะคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งได้ดีเพียงใด ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งหากส่งสินค้ามาแบบตู้สินค้ารวม LCL รวมกับสินค้าของผู้อื่น แน่นอนว่าก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างภายในตู้ ซึ่งควรตัดสินใจเลือกใช้แพ๊คเกจที่มีความแข็งแรง และจำเป็นต้องให้ผู้ขายจัดหาให้ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการทำแพ๊คกิ้งเพิ่ม ต้นทุนเพิ่มอีกนิด เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสินค้าเสียหายเมื่อมาถึง

เมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการในประเทศเป็นขั้นตอนต่อไป คือติดต่อทางด้านศุลกากรซึ่งทาง ชิปปิ้ง จะเป็นผู้ดำเนินการให้ ท่านก็เพียงเตรียมการในด้าน เงินชำระค่าภาษี และ ค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ รอรับสินค้าได้เลย

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ และ จะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

ติดต่อเรา