จัดส่งสินค้า งานชิปปิ้ง บริษัท โฟลว์-คัส ชิปปิ้ง เซิร์ฟ จำกัด

จัดส่งสินค้าในงานชิปปิ้ง

จัดส่งสินค้า เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการทำงานของเราซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชิปปิ้งพิธีการศุลกากรนำเข้าแล้วเรามีบริการงานจัดส่งโดยรถขนส่งตามความเหมาะสมของลักษณะสินค้า

จัดส่งสินค้า เครื่องจักร

จัดส่งสินค้าในงานชิปปิ้งรูปแบบที่หลากหลาย

ในงานชิปปิ้งสินค้าในการนำเข้ามีหลากหลายรูปแบบเช่น งานนำเข้าสินค้าแบบตู้บรรจุรวม และเต็มตู้เพียงรายเดียว การจัดส่งจึงขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและประเภทด้วยเช่นกันการจัดส่งสินค้าจึงต้องใช้รถบรรทุกในการบรรทุกขนส่งให้เหมาะสมและใช้พื้นที่การขนส่งได้คุ้มค่าที่สุดอีกทั้งปัจจัยในการจัดส่งสินค้านอกจากจะต้องดูขนาดและความเหมาะสมของรถบรรทุกแล้ว สถานปลายทางของผู้รับเหมาะสมกับการใช้รถหรือไม่เช่นบางสถานที่จัดส่งสินค้ามีพื้นที่หรือซอยที่แคบมากการจัดส่งสินค้าจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจากรถขนาดบรรทุกใหญ่ไปเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กแต่อาจต้องใช้จำนวนรถที่มากขึ้นเช่นกัน

จัดส่งสินค้า พร้อมแรงงานยกขน

หลายครั้งการจัดส่งสินค้าอาจต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อการยกขนซึ่งทางเราก็สามารถจัดหาแรงงานเพื่อการยกขนในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแรงงานเพื่อการขนถ่ายสินค้าที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทำการจัดส่งสินค้าในลักษณะบรรทุกไปทั้งตู้คอนเทนเนอร์